SLUTLIGA KONTROLLER

  1. Byt ut och dra åt hjulen till rekommenderade åtdragningsmoment enligt informationen på sidan 19.
  2. Gör en vägtest med släpvagnen för att säkerställa att bromsarna fungerar på ett säkert och korrekt sätt innan du transporterar en last.
  3. Om någon del av proceduren eller resultatet är otillfredsställande ska du kontakta Brian James Trailers, eller en av våra agenter för ytterligare råd.