BOGSERINGSHÖJDER OCH PLACERING AV LAST

För att upprätthålla säkerhet vid bogsering är det ytterst viktigt att släpvagnen lastas på rätt sätt och att släpvagnens bogseringshöjd är korrekt. När du kopplar en olastad släpvagn ska du kontrollera att släpvagnens ”nos” är något högre (25–50 mm) än bakre änden av släpvagnen. Ta också hänsyn till effekten av alla typer av laster som gäller för det bogserande fordonet när detta beräknas. Om släpvagnens nos är för hög eller för låg kan det leda till svårigheter att hantera släpvagnen. Försök aldrig att variera eller anpassa släpvagnens dragkrok eller koppling. När en släpvagn lastas är det ytterst viktigt att man får en POSITIV vikt vid släpvagnens nos. Om man lastar bilar som har motorn fram måste bilden köras framåt upp på släpvagnen tills det bogserande fordonets fjädring precis börjar sjunka. (Bilar med motorn bak måste backas upp på släpvagnen.) Använd samma logik för maskiner och utrustning.