ALLMÄNNA FÖRBEREDELSER

Släpvagnens bromsservice måste utföras av en kompetent person som är bekant med bromssystem. Innan bromsarna justeras ska hjulet/hjulen alltid roteras framåt. Lyft släpvagnen med en lämplig domkraft och använd säkra stativ för att stödja chassit.

Släpp handbromsen helt och se till att den spänns fast för säkerhet (den får inte kunna ansättas under service).

När service utförs på bromsar och justeringar ska du alltid använda molybdendisulfid av hög kvalitet som smörjmedel på gängor och rörliga delar. Obs! Rotera alltid trumman som om hjulet rullade framåt.